Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Νότα Κυμοθόη:"3ος ήχος Όνειρα"Ποίηση


                                                                                                     
                                    εικόνα: φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη© Nota Kimothoi


                                         Νότα Κυμοθόη
                                             Ποίηση
                                    
                                           3ος ήχος
                                            Όνειρα  
                                               
                                               
                                                        
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη:"2ος ήχος Oι όχθες"Ποίηση


                                         

εικόνα:φωτογραφίαΝότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi

Νότα Κυμοθόη
Ποίηση

 2ος ήχος
  Οι όχθες...© Nότα Κυμοθόη