Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Νότα Κυμοθόη:"14ος ήχος Ο άνθρωπος" Ποίηση                         ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
                               ΠΟΙΗΣΗ
                                                               ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ
                                                                  14ος ήχος                

       Ο άνθρωπος
 Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη