Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Νότα Κυμοθόη:"5ος ήχος Η Γη"Ποίηση


                   
                              Έργο Ζωγραφικής της Νότας Κυμοθόη© Nota Kimothoi

                                                             
                                                   Νότα Κυμοθόη
                                      Ποίηση
                              
                                           5ος ήχος
                                             Η Γη


                                   
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη:"4ος ήχος Η κιβωτός"Ποίηση

                                                                     
                                                     
Νότα Κυμοθόη
Ποίηση
4ος ήχος
Η κιβωτόs

Νότα Κυμοθόη© Nota KimothoiΈργο Ζωγραφικής της Νότας Κυμοθόη, μικτή τεχνική, δίπτυχο σε ξύλο
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη