Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Νότα Κυμοθόη:"11ος ήχος Η ροή" Ποίηση


φωτογραφία Νότα Κυμοθόη, ανήκει

Νότα Κυμοθόη
Ποίηση
11ος ήχος
Η ροή


Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη