Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Νότα Κυμοθόη:"12ος ήχος Ο χρόνος εκείνος" Ποίηση

                                         
                                                 εικόνα:φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη

                                           Νότα Κυμοθόη
                                           Ποίηση

                                                12ος ήχος
                                     Ο χρόνος  εκείνος!..
                                             
                                                              Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                              
      artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009                                                  

© Nότα Κυμοθόη