Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Νότα Κυμοθόη:"13ος ήχος Η θάλασσα" Ποίηση

                                           

Νότα Κυμοθόη
Ποίηση
13ος ήχος
Η θάλασσα                                 
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη