Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Νότα Κυμοθόη:"15ος ήχος Χριστούγεννα" Ποίηση                                  Νότα Κυμοθόη
    Ποίηση
                                                                          
      15ος ήχος 
     Χριστούγεννα
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
             artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009             
                       
Αγιογραφία της Νότας Κυμοθόη Εικόνα Παναγία

© Nότα Κυμοθόη