Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Νότα Κυμοθόη:"16ος ήχος Αγία Τετρακτύς" Ποίηση

Φωτογραφία:Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
Νότα Κυμοθόη
 Ποίηση
  16ος ήχος
Aγία Τετρακτύς
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009           

                               

© Nότα Κυμοθόη