Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Νότα Κυμοθόη:"8ος ήχος Η πηγή και το ποτάμι"Ποίηση


                                                 

Ζωγραφική Νότα Κυμοθόη, ανήκει
                                        Νότα Κυμοθόη
                                             Ποίηση
                                      
                                              8ος ήχος
                                    Η πηγή και το ποτάμι


                                               
                                                       
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009
                                         

© Nότα Κυμοθόη