Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Νότα Κυμοθόη:"6ος ήχος Αγκάθια" Ποίηση

                                                                         
                                                         

                                              
                                         Νότα Κυμοθόη
                                             Ποίηση
                                    
                                             6ος ήχος
                                             Αγκάθια
                                              
                                 
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi                                                 
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη