Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ

© Nότα Κυμοθόη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ
Στο παρελθόν είχα συνδεθεί στο facebook με αυτή τη φωτογραφία και με το όνομα Nota Kimothoi, αλλά έχω διαγράψει το λογαριασμό μου. Παρακαλώ πολύ ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ. Ενημερώστε με οι καλοί φίλοι και οι καλές φίλες αν βλέπετε αναρτήσεις ακόμα στο λογαριασμό μου με το όνομά μου. Ευχαριστώ./COMMUNICATION FROM NOTA KΙMOTHOI
In the past I connect to facebook with this picture and the Nota Kimothoi name, but I deleted my account. Please do not connect very WHY THERE IS NO ACCOUNT HE. Notify me good friends and good friends if you see posts still in my account with my name. Thanks.