Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Νότα Κυμοθόη:"17ος ήχος Έλευσις Φωτός" Ποίηση


  Έργο Ζωγραφικής της Νότας Κυμοθόη © Nota Kimothoi
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΠΟΙΗΣΗ
ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ


17ος ήχος
Έλευσις Φωτός


Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη