Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Νότα Κυμοθόη:"2ος ήχος Oι όχθες"Ποίηση


                                         

εικόνα:φωτογραφίαΝότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi

Νότα Κυμοθόη
Ποίηση

 2ος ήχος
  Οι όχθες...© Nότα Κυμοθόη