Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Νότα Κυμοθόη:"10ος ήχος Πρόσωπα" Ποίηση

                                                 
                                                    Έργο Ζωγραφικής της Νότας Κυμοθόη
                                                             Ελαιογραφία σε μουσαμά
                                                                    artnotakymothoe
                                                           Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi

                                                                Νότα Κυμοθόη
                                            Ποίηση
                                            10ος ήχος  
                                            Πρόσωπα


                                
                                                  Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Nότα Κυμοθόη