Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Νότα Κυμοθόη:"9ος ήχος Άκου βουνό"Ποίηση

                                     
Έργο Ζωγραφικής της Νότας Κυμοθόη
Ελαιογραφία σε μουσαμά
                                                        Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi


                                         Νότα Κυμοθόη
                                             Ποίηση
                                     
                                             9ος ήχος 
                                          Άκου βουνό...


                                                         
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi

Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009                                          

© Nότα Κυμοθόη