Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Νότα Κυμοθόη:"7ος ήχος Το Φως" Ποίηση


                                                         
εικόνα:φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη© Nota Kimothoi

Νότα Κυμοθόη
Ποίηση

                                             7ος ήχος
                                            Το Φως


                                       
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009
                    

© Nότα Κυμοθόη